rodinné právo

Príspevok na rozvedeného manžela – máte naňho nárok?

Za trvania manželstva majú manželia vzájomnú vyživovaciu povinnosť, ktorou si zabezpečujú rovnakú životnú úroveň – situácia sa však mení rozvodom manželstva! Kedy mám nárok na príspevok na výživu rozvedeného manžela? Nárok na príspevok na rozvedeného manžela máte, ak sa po rozvode manželstva nie ste schopný sám/ sama živiť. Príspevok slúži na Vašu primeranú výživu a […]

Neplatí mi výživné na dieťa! Čo môžem robiť?

Rodič má povinnosť hradiť výživné na svoje dieťa priamo zo zákona. Táto povinnosť mu vzniká narodením dieťaťa a zaniká až okamihom, kedy sa dieťa je schopné samé živiť. Rodič je povinný hradiť výživné i bez vydaného súdneho rozhodnutia.  Ako si môžem upraviť výživné na dieťa? Výživné na maloleté dieťa môže byť upravené:  rodičovskou dohodou,  alebo […]

Viedenský dohovor o diplomatických stykoch a jeho súvislosť s návratovým konaním v zmysle § 123 a nasl. CMP

Publikovali sme v Bulletine slovenskej advokácie č. 4/2019: Vzniká maloletým deťom ako rodinným príslušníkom diplomatického zástupcu v krajine prijímajúceho štátu obvyklý pobyt v čase ich pôsobenia v tejto krajine alebo je, naopak, takýto pobyt považovaný len za dočasný? Aké to má následky a vplyv priamo na maloleté dieťa? 1. Úvod Návratové konania sú nesmierne komplikovanými […]

Medzinárodný únos dieťaťa

Migrácia obyvateľstva a cezhraničné partnerstvá prinášajú čoraz viac medzinárodných únosov detí, kedy sa jeden z rodičov rozhodne opustiť miesto obvyklého pobytu maloletého dieťaťa a premiestni sa s ním na územie iného štátu, kde má lepšie finančné a sociálne zázemie, rodičov a kamarátov z detstva. Tento rodič koná vo väčšine prípadov jednostranne a bez predchádzajúceho súhlasu […]

Výživné na dieťa a koronavírus!

Pandémia koronavírusu zasiahla každého z nás a bohužiaľ sa dotkla i vyživovacej povinnosti týkajúcej sa maloletých detí. Na jednej strane stojí rodič, ktorý nemá pôvodný príjem a nie je schopný peniaze na vlastné dieťa uhradiť a na druhej strane je rodič, ktorý sa o dieťa celodenne a osobne stará a je odkázaný práve na tento […]

ROZVOD – krátky sprievodca

Uzavretím manželstva veríme, že je to na celý život. Bohužiaľ častokrát to tak bez našej viny nie je, dokonca štatisticky sa na Slovensku rozvádza až 30 % manželstiev. Zostať alebo odísť? Rozhodnutie, pred ktorým stojí mnoho manželstiev. Je to otázka, ktorá v rodinných domácnostiach o to viac rezonuje v súčasnej dobe preventívnej izolácie, kedy s […]

Zmenil sa počas koronavírusu nárok na ošetrovné (OČR) ?

Od 27.3.2020 platí novela zákona o sociálnom poistení, ktorou došlo k zmenám pri poskytovaní nároku na ošetrovné počas vyhláseného núdzového stavu.  Kto si môže počas pandémie koronavírusu uplatniť nárok na ošetrovné?  Nárok na ošetrovné má teraz nemocensky poistený rodič, ktorý sa osobne stará počas celého dňa o dieťa: mladšie ako 11 rokov (dieťa má najviac […]

Styk rodiča s dieťaťom počas veľkonočných sviatkov (i mimo nich) v kontexte obmedzení zapríčinených koronavírusom

Posledné uznesenie Vlády SR zo dňa 6.4.2020 zanechalo mnohých rodičov, ktorí vykonávajú styk s dieťaťom na základe rozhodnutia súdu alebo dohody rodičov v rozpakoch a právnej neistote. Predmetné uznesenie Vlády SR sa stalo živnou pôdou pre tých rodičov, ktorí nemajú záujem dieťa druhému rodičovi odovzdať a využívajú koronavírus “na ospravedlnenie” vlastného alibistického konania, čím destabilizujú dieťa a obmedzujú […]

Prejsť na začiatok