Príspevok pri narodení dieťaťa

Čo je príspevok pri narodení dieťaťa? 

Je to jednorazová štátna dávka, ktorú Vám poskytne štát pri narodení dieťaťa. 

Mám nárok na príspevok aj ja? 

Nárok na príspevok štát poskytuje priamo matke, ktorá si o jeho vyplatenie požiadala. 

Žiadosť o priznanie príspevku však môže podať aj otec, a to za splnenia zákonom špecifikovaných výnimočných okolností.

Aká je výška príspevku? 

829,86- EUR – na každé dieťa, po dovŕšení 28 dní veku dieťaťa pri prvom až treťom pôrode,

151,37-  EUR – na každé dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní alebo ak matka požiada hneď po narodení dieťaťa z prvého až tretieho pôrodu (dieťa ešte nemá 28 dní) a ďalej na deti narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu.

V prípade ak sa Vám narodia dvojičky alebo trojičky tak sa vyššie uvedené sumy zvyšujú na každé dieťa o 75,69- EUR.

Kde mám žiadať o príspevok pri narodení dieťaťa? 

Žiadosť musíte podať na ÚPSVAR. Túto nájdete na: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/formulare-ziadosti/ziadost-prispevok-pri-narodeni-dietata.pdf, resp. Si vietete uvedené tlačivo vyžiadať aj osobne na príslušnej matrike pri preberaní rodného listu dieťaťa.

Čo musím priložiť k žiadosti?

  • rodný list dieťaťa (fotokópia a originál, ktorý slúži na porovnanie fotokópie),
  • Váš občiansky preukaz,
  • vyhlásenie o bydlisku,
  • potvrdenia a podpisy od príslušných lekárov.

Aké potvrdenia od lekárov potrebujem?

– potvrdenie o “dožiťých” dňoch dieťaťa (podmienkou príspevku je, že sa dieťa dožilo 28 dní po pôrode), 

  • potvrdenie o uzatvorení dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 
  • podpis Vášho gynekológa, že ste navštevovali pravidelne poradne od 4. mesiaca tehotenstva,
  • potvrdenie o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti o dieťa.

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

Príspevok pri narodení dieťaťa
Prejsť na začiatok