občianske právo

Chceme sa dohodnúť na rozdelení majetku po ROZVODE!

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len ako „BSM„) je možné po jeho zániku vyporiadať viacerými spôsobmi. Jedným z týchto spôsobov je uzatvorenie Dohody o vyporiadaní BSM. Forma Dohody o vyporiadaní BSM             Dohodu o vyporiadaní BSM môžete uzavrieť v akejkoľvek forme, a to tak v ústnej, písomnej ako aj konkludentnej. Písomná forma tejto Dohody sa vyžaduje len v prípade, že je jej predmetom nehnuteľnosť. Z dôvodu […]

Prejsť na začiatok