pracovné právo

Temporary residence permit for employment purpose

If foreigner is interested in working in Slovakia and he is not a European Union national, he should meet different conditions depending on the type of residence, type of work he wants to perform, length of stay and other factors. Temporary residence for the purpose of employment may be obtained for: Temporary residence for the […]

Pracovná zmluva + jej podstatné náležitosti

Viete, aké podstatné náležitosti musí pracovná zmluva obsahovať?   Pracovná zmluva je upravená v ustanovení § 42 Zákonníka práce. Následné znenie § 43 ods. 1 Zákonníka práce uvádza, ktoré obsahové náležitosti musí pracovná zmluva obsahovať.  Zamestnávateľ je povinný sa so zamestnancom dohodnúť na:             a) druhu práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma s tým, že pracovná zmluva musí obsahovať aj stručnú charakteristiku […]

Vyššia výmera dovolenky pre rodičov!

Dňa 4.2.2021 parlament schválil novelu Zákonníka práce, ktorou doplnil zmeny prijaté počas uplynulého roka a upresnil doterajšie nejasnosti pri nároku na vyššiu výmeru dovolenky pre rodičov. Novela by mala nadobudnúť účinnosť dňa 1.3.2021. (Čaká sa ešte na podpis prezidentky SR.) Čo musíte splniť, aby ste mali nárok na viac dovolenky? Dnes je základná výmera dovolenky za kalendárny […]

Môže Vám zamestnávateľ nariadiť okamžité čerpanie dovolenky?

I napriek tomu, že podľa Zákonníka práce čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ, nemôže Vám len kvôli obave z COVID-19 nariadiť čerpanie dovolenky z okamihu na okamih (zo dňa na deň). Okamžité čerpanie dovolenky, môže zamestnávateľ nariadiť len v prípade, že s tým zamestnanec súhlasí. Štandardne platí, že Vám musí zamestnávateľ oznámiť čerpanie dovolenky minimálne so 14- dňovým predstihom. Novelou […]

Skončenie pracovného pomeru počas koronavírusu – načo si dať pozor?

Skončenie pracovného pomeru DOHODOU Aj počas koronavírusu je možné skončiť pracovný pomer dohodou. Takáto dohoda musí mať písomnú formu a jedno vyhotovenie Vám musí zamestnávateľ odovzdať.  Na čo si dať pozor?  Pandémia koronavírusu predstavuje prekážku na strane zamestnávateľa, ktorý ďalej nie je schopný zamestnancovi prideľovať prácu (jedná sa o tzv. nadbytočnosť zamestnanca). V prípade nadbytočnosti má […]

Novela Zákonníka práce s poukazom na situáciu spôsobenú KORONAVÍRUSOM

Parlament dňa 2.4.2020 schválil novelu Zákonníka práce, kde prijal viaceré zmeny  súvisiace s mimoriadnou situáciou na území Slovenskej republiky. Čerpanie dovolenky Parlament novelou upravil čerpanie dovolenky, kedy zamestnávateľ je oprávnený zamestnancovi nariadiť povinné čerpanie dovolenky s oznamovacou povinnosťou 7 dní vopred. V tejto časti sa novela odchýlila od pôvodnej právnej úpravy, kedy bola oznamovacia povinnosť […]

Prejsť na začiatok