správne právo

How to get citizenship by descent

         Recent changes in the legislation of the Slovak Republic allow citizens of other states to acquire Slovak citizenship by descend more easily. To obtain Slovak citizenship this way you must not have previously been a citizen of the Slovak Republic, and at least one of your parents, grandparents, or great-grandparents must have been a […]

Desatoro kolobežkára

Aká je najvyššia dovolená rýchlosť kolobežky ? Potrebujem na kolobežku vodičák ?  Môžem si na kolobežke vypiť ? Desať najpodstatnejších vecí Vám prezradíme v tomto článku. Osoba vedúca elektrokolobežku sa považuje za vodiča (ak ju tlačí, je chodca) Vodičom je osoba, ktorá vedie vozidlo. Vozidlom sa rozumie aj nemotorové vozidlo. Nemotorovým vozidlom sa rozumie kolobežka s pomocným […]

Ako na pokutu za nezaplatenie diaľničnej známky ?

            Mnohým motoristom, resp. prevádzkovateľom motorových vozidiel bol doručený rozkaz  o uložení pokuty za správny delikt spáchaný užívaním vymedzeného úseku cesty vozidlom bez splnenia povinnosti úhrady diaľničnej známky.1 Pokuta tak často nebola uložená vodičovi,  ale vlastníkovi vozidla, pretože prevádzkovateľom vozidla je osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla ako držiteľ osvedčenia. Majiteľ vozidla tak musel platiť pokutu napr. za kamaráta, […]

Prejsť na začiatok