správne právo

Desatoro kolobežkára

Aká je najvyššia dovolená rýchlosť kolobežky ? Potrebujem na kolobežku vodičák ?  Môžem si na kolobežke vypiť ? Desať najpodstatnejších vecí Vám prezradíme v tomto článku. Osoba vedúca elektrokolobežku sa považuje za vodiča (ak ju tlačí, je chodca) Vodičom je osoba, ktorá vedie vozidlo. Vozidlom sa rozumie aj nemotorové vozidlo. Nemotorovým vozidlom sa rozumie kolobežka s pomocným […]

Ako na pokutu za nezaplatenie diaľničnej známky ?

            Mnohým motoristom, resp. prevádzkovateľom motorových vozidiel bol doručený rozkaz  o uložení pokuty za správny delikt spáchaný užívaním vymedzeného úseku cesty vozidlom bez splnenia povinnosti úhrady diaľničnej známky.1 Pokuta tak často nebola uložená vodičovi,  ale vlastníkovi vozidla, pretože prevádzkovateľom vozidla je osoba zapísaná v osvedčení o evidencii motorového vozidla ako držiteľ osvedčenia. Majiteľ vozidla tak musel platiť pokutu napr. za kamaráta, […]

Prejsť na začiatok