online právna poradňa

Dovolenka s dieťaťom a súhlas druhého rodiča

Po rozvode manželstva alebo rozpade partnerského vzťahu vyvstávajú pri starostlivosti o maloleté dieťa medzi rodičmi viaceré otázky, kedy rodičia nevedia ako správne postupovať. Jednou z nich sú dovolenky s dieťaťom, resp. krátkodobé pobyty s dieťaťom v zahraničí. Potrebujete, preto vždy predchádzajúci súhlas druhého rodiča alebo sa tento nevyžaduje vôbec? Obaja rodičia sú zákonnými zástupcami maloletého […]

Prejsť na začiatok