Dovolenka s dieťaťom a súhlas druhého rodiča

Po rozvode manželstva alebo rozpade partnerského vzťahu vyvstávajú pri starostlivosti o maloleté dieťa medzi rodičmi viaceré otázky, kedy rodičia nevedia ako správne postupovať. Jednou z nich sú dovolenky s dieťaťom, resp. krátkodobé pobyty s dieťaťom v zahraničí. Potrebujete, preto vždy predchádzajúci súhlas druhého rodiča alebo sa tento nevyžaduje vôbec?

Obaja rodičia sú zákonnými zástupcami maloletého dieťaťa a v rámci výkonu ich rodičovských práv a povinností môžu rozhodovať samostatne v tzv. bežných veciach, ktoré súvisia s výchovou a starostlivosťou o maloleté dieťa.

Zákon o rodine v ustanovení § 35 približuje niektoré príklady, ktoré sú podstatnými záležitosťami týkajúcimi sa výchovy a starostlivosti o maloleté dieťa, pričom je tu uvedené, kedy sa súhlas druhého rodiča vyžaduje.

Ide napríklad o situáciu:

  • vysťahovania maloletého dieťaťa do cudziny,
  • o správu majetku maloletého dieťaťa,
  • o zmenu štátneho občianstva maloletého dieťaťa,
  • o udelenie súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • a o prípravu na budúce povolanie (škola, škôlka dieťaťa).

V takýchto prípadoch by mal na návrh jedného z rodičov rozhodnúť súd a nahradiť súhlas druhého rodiča, ak sa rodičia nie sú schopní medzi sebou dohodnúť.

Dovolenka, resp. krátkodobý pobyt s dieťaťom, ktorý sa uskutoční či už na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí podľa nášho názoru nie je podstatnou záležitosťou týkajúcou sa výchovy a starostlivosti o maloleté dieťa. V prípade, že sa dieťa v rozhodnom čase nachádza vo Vašej osobnej starostlivosti a Vy sa rozhodnete s dieťaťom vycestovať na dovolenku nepotrebujete, preto súhlas druhého rodiča.

Vašou povinnosťou je druhého rodiča riadne Informovať, o tom, kedy s dieťaťom odchádzate do zahraničia, kam idete a ako dlho sa tam zdržíte. V prípade, že by ste s dieťaťom chceli natrvalo vycestovať do zahraničia, tak je predchádzajúci súhlas druhého rodiča vždy nevyhnutný!

POZOR!

Určité krajiny, ale súhlas druhého rodiča priamo vyžadujú, preto sa o tom informujte u zastupiteľského orgánu konkrétnej krajiny. Základné informácie sa anchádzajú aj na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky: https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/cestovne-doklady-a-viza/cestovanie-maloleteho-dietata-do-zahranicia

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk.

Dovolenka s dieťaťom a súhlas druhého rodiča
Prejsť na začiatok