Výsluch podozrivého/svedka

V prípade, že je osoba na základe trestného oznámenia alebo iného podnetu vypočutá k okolnostiam nasvedčujúcim, že mala spáchať trestný čin a bude neskôr proti takto vypočutej osobe vznesené obvinenie, tento výsluch nemožno ďalej použiť v trestnom konaní. Ak bol totiž obvinený vypočutý ku skutku predtým, než bolo začaté trestné stíhanie pre tento skutok, po začatí trestného stíhania a po vznesení obvinenia pôvodnú výpoveď nemožno pred súdom použiť. Ide o dôkaz absolútne neúčinný.


Použitie výsluchu podozrivého (napr. prečítaním zápisnice v neskoršom štádiu po vznesení obvinenia), ktorý bol zadržaný alebo pristihnutý pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, však možné je.


Nad rámec uvedeného je nežiadúce, aby na základe výsluchu svedka v jednom trestnom konaní následne bolo proti nemu v tomto konaní alebo v inom trestnom konaní vznesené obvinenie súvisiace s predmetom daného výsluchu. Takto získaný dôkaz nemôže byť v danom trestnom konaní a ani v inom trestnom konaní proti vypočutej osobe použitý. Rovnako informácie takto získané nemôžu byť použité ako dôkaz.


Fakticky však nemožno vylúčiť, že orgány činné v trestnom konaní takto nadobudnú vedomosť o istej trestnej činnosti, v dôsledku čoho bude vykonaná operatívno-pátracia činnosť, príp. vyšetrovanie.

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

Výsluch podozrivého/svedka
Prejsť na začiatok