Môže Vám zamestnávateľ nariadiť okamžité čerpanie dovolenky?

I napriek tomu, že podľa Zákonníka práce čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ, nemôže Vám len kvôli obave z COVID-19 nariadiť čerpanie dovolenky z okamihu na okamih (zo dňa na deň).

Okamžité čerpanie dovolenky, môže zamestnávateľ nariadiť len v prípade, že s tým zamestnanec súhlasí.

Štandardne platí, že Vám musí zamestnávateľ oznámiť čerpanie dovolenky minimálne so 14- dňovým predstihom. Novelou Zákonníka práce zo dňa 4.4.2020 však došlo k zmene, kedy sa skrátila 14 – dňová lehota len na 7 dní.

V prípade, ak ide o nevyčerpanú dovolenku podľa § 113 ods. 2 Zákonníka práce, uvedená lehota sa skracuje dokonca až na najmenej 2 dni vopred.

Zamestnávateľ Vám tiež môže ponúknuť platené voľno s nárokom na náhradu mzdy, z dôvodov uvedených priamo v Zákonníku práce – napr. ak máte uvedené upravené v internej smernici alebo kolektívnej zmluve (napríklad, že Vám zamestnávateľ poskytne platené voľno v rozsahu 5 dní v prípade neočakávaného ochorenia).

Záverom teda uvádzame, že zamestnávateľ nie je oprávnený potenciálne nakazenému zamestnancovi jednostranne a autoritatívne nariadiť neplatené voľno (bez nároku na náhradu mzdy), a to ani v prípade, že by sa zamestnanec vrátil z rizikovej krajiny.

Zamestnávateľ Vás nemôže nútiť do čerpania neplateného voľna.

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

Môže Vám zamestnávateľ nariadiť okamžité čerpanie dovolenky?
Prejsť na začiatok