S exekúciou na krku zabudnite na spoločníctvo alebo konateľstvo!

            Od 01.10.2020 (novela zák. č. 390/2019 Z. z.) nemôže osoba, proti ktorej sa vedie exekúcia založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, nadobudnúť alebo previesť ako spoločník s.r.o. obchodný podiel alebo sa stať konateľom v s.r.o..

            Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie.

            Spoločník v s.r.o. nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu aj vtedy, ak je ako povinný vedený v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie.

Nadobudnúť obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným prevodom nemôže osoba, ktorá je ako povinný vedená v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie; uvedené platí rovnako bez ohľadu na skutočnosť, či nadobúdateľom obchodného podielu má byť iný spoločník spoločnosti alebo iná osoba.

Ak je teda akákoľvek osoba ako povinná vedená v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie, nemôže nadobudnúť obchodný podiel prevodom v spoločnosti, v ktorej je spoločníkom (i. e. zákaz tzv. interného prevodu), ani v spoločnosti, v ktorej nie je spoločníkom (i. e. zákaz tzv. externého prevodu).

            Konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť len fyzická osoba, ktorá nie je v čase vykonania zápisu do obchodného registra ako povinný vedená v registri poverení na vykonanie exekúcie.

            Jednou zo zrejmých motivácií zákonodarcu k novele bolo predísť situáciám, v ktorých by bolo sťažené dosiahnutie účelu exekučného konania a zároveň úmysel predísť zakladaniu spoločností alebo ich prevodu na tzv. biele koníky. 

            Treba zdôrazniť, že predmetná „exekučná prekážka“ sa nedá odstrániť vydaním obdobného súhlasu, ako je to pri dlžníkoch na dani a sociálnom poistení.

            Registrový súd by tak mal v konaní o zápise údajov ex offo skúmať evidenciu osoby konateľa alebo zakladateľa/spoločníka v Registri poverení na vykonanie exekúcii. 

            Register poverení na vykonanie exekúcie vedie Ministerstvo spravodlivosti SR a je verejne dostupný tu: https://obcan.justice.sk/poverenia/  Obsahuje poverenia, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica v návrhoch na vykonanie exekúcie doručených súdu po 01.04.2017. Čo však v prípade, že poverenie na vykonanie exekúcie bolo vydané ešte pred týmto dátumom ? Bude registrový súd prihliadať aj na takúto exekúciu ? Pravdepodobne nie.


Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

S exekúciou na krku zabudnite na spoločníctvo alebo konateľstvo!
Prejsť na začiatok