Úprava styku s deťmi počas VIANOC! – žiadajte o ňu s predstihom.

Neviete sa ako rodičia dohodnúť na styku s deťmi počas vianočných sviatkov? Obaja chcete mať deti pri sebe, prípadne máte strach, že druhý rodič tesne pred sviatkami zmení názor a nedodrží Vašu ústnu dohodu?

V prípade, že nemáte upravený styk s deťmi osobitne aj počas vianočných sviatkov, máte možnosť požiadať súd o nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým Vám upraví styk počas Vianoc a nového roka!

Vianočné sviatky sú dovolenkovým obdobím, časom oddychu, pokoja a najmä je to čas, ktorý chce každý rodič stráviť so svojim dieťaťom. Nielen rodič, ale hlavne dieťa si túži rozbaliť vianočné darčeky tak s otcom ako aj s matkou, túži si postaviť snehuliaka či ísť na lyžovačku alebo piecť vianočné koláče v pohodlí domova s obidvomi rodičmi. Na základe uvedeného je v tomto smere rozhodovacia prax poručenských súdov jednotná a styk rodiča s maloletým dieťaťom počas vianočných sviatkov (v prípade, že oň ako oprávnený rodič požiadate) upravujú samostatným neodkladným opatrením.

Úprava styku počas vianočných sviatkov je spravidla širšia ako úprava styku rodiča s dieťaťom počas bežného roka. Rozsah styku počas vianočných sviatkov je vymedzený presne určeným časovým obdobím zohľadňujúcim termíny školských prázdnin určených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len ako „MŠ SR“) a zverejnených na jeho webovom sídle, ktorý primárne odzrkadľuje súvislý voľný čas maloletého dieťaťa. 

Neodkladné opatrenie vo veci úpravy styku rodiča s deťmi počas vianočných sviatkov je možné nariadiť súbežne s aktuálne existujúcim neodkladným opatrením, ktorým máte upravený styk s deťmi počas bežného roka.

V školskom roku 2020/2021 podľa oficiálne zverejnených informácii MŠ SR sú upravené vianočné sviatky na čas od 23. december 2020 do 7. január 2021. Teda, ak si v neodkladnom opatrení upravíte vzájomne styk napríklad až do 7.1.2021 obnoví sa vykonateľnosť neodkladného opatrenia upravujúceho styk rodiča s maloletým dieťaťom počas bežného roka – až dňa 8.1.2021.

V prípade, že ďalej nežijete v spoločnej domácnosti s deťmi a máte strach či Vám bude styk s deťmi počas týchto výnimočných sviatkov umožnený, požiadajte súd s dostatočným časovým predstihom o jeho úpravu. Nerozhodujte sa na poslednú chvíľu, nakoľko súd o Vašom návrhu môže rozhodnúť až do 30.-tich dní.

ODPORÚČAME VÁM, PRETO VEC SKONZULTOVAŤ ČÍM SKÔR, ABY STE STIHLI PODAŤ NÁVRH NA MIESTNE PRÍSLUŠNÝ SÚD VČAS!

Tento článok nie je právnou službou, pričom každý právny vzťah je nevyhnutné posúdiť právne a skutkovo individuálne. Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete poradiť, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: info@ak-ak.sk

Úprava styku s deťmi počas VIANOC! – žiadajte o ňu s predstihom.
Prejsť na začiatok