Živnosť môžete teraz pozastaviť aj na menej ako 6 mesiacov.

Od 9.4.2020 platí novela živnostenského zákona, v zmysle ktorej počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením koronavírusu neplatí, že pozastavenie živnosti nesmie byť kratšie ako 6 mesiacov. 

Na akú najkratšiu dobu si môžem prerušiť živnosť počas koronavírusu?

Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením koronavírusu môžete výnimočne pozastaviť prevádzkovanie Vašej živnosti aj na dobu kratšiu ako 6 mesiacov. Prevádzkovanie živnosti môžete pozastaviť napríklad na mesiac alebo 3 týždne alebo inak podľa Vášho rozhodnutia (maximálne je však živnosť možné prerušiť na 3 roky). 

Čo znamená pozastavenie prevádzkovania živnosti? 

Počas obdobia pozastavenia živnosti nie ste oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť v zmysle živnostenských oprávnení.

Prečo môže byť pozastavenie živnosti pre Vás výhodné?

Počas pozastavenia živnosti nie ste povinný hradiť zdravotné poistenie z tejto živnosti, sociálne poistenie a ani preddavky na daň z príjmov. V prípade pozastavenia živnosti úhrady ako zdravotné poistenie, sociálne poistenie a preddavky na daň z príjmov nie ste povinní po obnovení živnosti doplatiť. 

Mám aj iné možnosti? 

Vláda prijala aj ďalšie ekonomické opatreniana zmiernenie dôsledkov pandémie koronavírusu pre podnikateľov. Vláda sa zamerala i priamo na živnostníkov, ktorým majú možnosť požiadať o odklad platby odvodov pri poklese tržieb o viac ako 40 % (za marec 2020 na 31.7.2020) alebo  požiadať o príspevok pre SŽČO, ktorým poklesli tržby.  

Môžem poberať príspevok štátu pri poklese tržieb, ak mám pozastavenú živnosť? 

NIE. Ak sa rozhodnete si živnosť pozastaviť, nie ste oprávnený súčasne poberať príspevok štátu v čase pandémie koronavírusu. Jednou z podmienok poberania príspevku štátu je totižto tá skutočnosť, že nesmiete mať uzatvorený pracovný pomer a nesmiete mať zrušenú alebo pozastavenú živnosť. Rozmyslite si preto, či budete poberať príspevok štátu pri poklese tržieb alebo radšej dočasne pozastavíte svoju živnosť a zbavíte sa tak úhradovej povinnosti odvodov.

Kde môžem oznámiť pozastavenie prevádzkovania živnosti? 

Pozastavenie môžete oznámiť, buď písomne – na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania, ktorý je Vám ako podnikateľovi miestne príslušný podľa jeho bydliska. Alebo môžete podať žiadosť elekronicky. Na elektronické podanie žiadosti potrebujete mať aktivovanú elektronickú schránku a následne prostredníctvom portálu www.slovensko.sk môžete podať žiadosť o pozastavenie živnosti. 

Počas pandémie koronavírusu odporúčame využiť elektronické služby a možnosť bezkontaktného podania žiadosti, a to i z dôvodu obmedzených úradných hodín na príslušných úradoch.

Ak máte akékoľvek ďaľšie otázky a potrebujete sa poradiť z dôvodu  nepriaznivej situácii spôsobenej koronavírusom, sme tu pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: absolonova@ak-ak.skkornhauser@ak-ak.sk

Živnosť môžete teraz pozastaviť aj na menej ako 6 mesiacov.
Prejsť na začiatok