civilné právo

Dedenie

V zmysle slovenského právneho poriadku je možné na území SR dediť buď podľa zákona alebo podľa závetu.  V prípade, že zosnulý (poručiteľ) zanechal pre prípad svojej smrti ZÁVET, má tento prednosť pred dedením zo zákona. Výnimkou je len situácia, kedy zosnulý zahrnul do svojho závetu len časť majetku, resp. niektorý predmet dedičstva (napríklad nehnuteľnosť) v závete nespomenul. V takomto […]

Súd nekoná – čo môžem robiť?

Dlhšie sa nič vo Vašom súdnom konaní nedeje? Neviete, prečo súd nekoná? Prečo nevytýčil pojednávanie? Prečo Vám stále nezaslal podklady od protistrany? Trvá Vaše konanie niekoľko rokov bez  akéhokoľvek výsledku?  Ako sa môžem brániť proti prieťahom v konaní? Ak súd skutočne dlhodobo (podľa povahy veci – niekoľko mesiacov či niekoľko rokov) nekoná, máte možnosť žiadať […]

Exekučné amnestie – 10 tipov pre veriteľov

Veritelia sú rozhorčení a udivení z toho, že sa roky trápia s vymožením ich peňazí od dlžníkov a následne doručením tzv. „upovedomenia o zastavení exekúcie“ sa ich nádeje a úsilie bezvýsledne končia. Od 01.01.2020 sa totiž automaticky zo zákona zastavujú tzv. „staré exekúcie“. Dôvodom má byť odbremenenie súdov, kde údajne viazne cca. Viac ako 2,5 milióna takýchto […]

ZRUŠILI MI DOVOLENKU – POZOR parlament prijal novelu zákona!

Dňa 20.5.2020 parlament prijal novelu zákona o zájazdoch, ktorá rieši situáciu medzi cestovnými kanceláriami a cestujúcimi. Akého zájazdu sa novela zákona týka? Akéhokoľvek zájazdu, ktorý nie je možné realizovať z dôvodu pandémie koronavírusu v cieľovej destinácii, v krajine, ktorou prechádzame alebo priamo na území Slovenska.  Ako má postupovať cestovná kancelária?  Cestovná kancelária Vám v zmysle […]

DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV – týka sa aj mňa?

Parlament dňa 22.4.2020 schválil novelu zákona, ktorej predmetom je i poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľov. Kto môže žiadať o ochranu? Každý podnikateľ – FO i PO, ktorý: má sídlo na území SR, má oprávnenie na podnikanie spred dňa 12.3.2020, nie je v úpadku ku dňu 12.3.2020  (t.j. nie je platobne neschopný alebo predlžený). POZOR! Novela sa nevzťahuje […]

Platiť nájomné v zavretých prevádzkach – čierny peter pre nájomcu alebo prenajímateľa ?

  Mnohí, predovšetkým nájomcovia, sa pýtate, či ste aj napriek zavretiu prevádzok pre COVID-19 povinní platiť nájomné. Je teda spravodlivé, aby nájomca platil nájom aj keď nemôže užívať prenajatú nehnuteľnosť na dohodnutý účel alebo je to prenajímateľ kto stráca právo na úhradu nájmu ? Na koho teda padne čierny peter ?     Občiansky aj […]

Nájomné a koronavírus – dočasná ochrana nájomcu „odkladom platieb nájomného“

Mnohí podnikatelia sa kvôli pandémii koronavírusu ocitli v neľahkej situácii, kedy aj napriek povinnému uzatvoreniu prevádzok a poklesu tržieb platia nájomné. Parlament v tomto podnikateľom čiastočne pomohol a schválil prvý tzv. „lex corona“, ktorým sa poskytla nájomcom dočasná ochrana pri neplatení nájomného v období od 01.04.2020 do 30.06.2020. Kto je chránený?  Každý nájomca bez ohľadu na to, […]

Odklad splátok úveru – ako na to?

Kto môže požiadať o odklad splátok úveru? fyzické osoby, živnostníci, malé a stredné podniky do 250 zamestnancov. Podmienkou je, aby bol úver splácaný pravidelne v stanovených a dohodnutých splátkach. Ako môžem požiadať o odklad splátok úveru? O odklad splátok môžete požiadať prostredníctvom Žiadosti o odklad splátok z  dôvodu zmiernenia  negatívnych následkov pandémie. Takáto žiadosť sa nachádza na webovej […]

Živnosť môžete teraz pozastaviť aj na menej ako 6 mesiacov.

Od 9.4.2020 platí novela živnostenského zákona, v zmysle ktorej počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením koronavírusu neplatí, že pozastavenie živnosti nesmie byť kratšie ako 6 mesiacov.  Na akú najkratšiu dobu si môžem prerušiť živnosť počas koronavírusu? Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v […]

Prejsť na začiatok